Anvan w Chwazi yon Plan Dantè

Benefisyè ta dwe konsidere sa lè w ap chwazi yon plan Dantal:

  • Kisa plan Dantis mwen yo pran?
  • Ki kalite founisè Dantal mwen bezwen?

Etap ede ou chwazi Dantal plan ou:

  1. Gade paj Dantal Plan ak Enfòmasyon sou Pwogram nan pou wè benefis debaz Florida Dantal Medicaid ke tout plan yo ofri. Sèvis ekstra yo ofri nan chak plan yo tou ki nan lis.
  2. Kreye yon kont FL Medicaid Manm Portal pou wè oswa chanje plan ou. Klike la pou kreye yon kont.
  3. Rele yon konseye chwa pou èd. Si ou gen bezwen medikal espesyal, ou ka etabli yon reyinyon fas-a-fas avèk yon konseye chwa pa rele 1-877-711-3662.

Pran nòt: Si ou bezwen enfòmasyon an plis apwopo de pwogram lan, Sil vou plè kontakte yon konseyè Chwa nan 1-877-711-3662.